Välj papper

Att välja rätt papper är en konst och vi hjälper dig gärna. Det finns framförallt tre huvudfaktorer att ta ställning till – papprets yta, färg och tjocklek.

Pappersvalet påverkar i hög grad det estetiska uttrycket och den känsla du eftersträvar. Vid lägre upplagor motsvarar papperskostnaden en relativt liten del av trycksakens produktionskostnad. Med ökad upplaga ökar papprets andel av trycksakens produktionskostnad och kostnadsaspekterna i pappersvalet blir viktigare.

Det är även viktigt att ta ställning till om pappret kommer utsättas för ett speciellt slitage eller behöver vara åldersbeständigt.

Välj och läs mer

Formatguide

Håller du dig till ett standardformat på din trycksak, såsom A- och G-serien, är möjligheten stor att fritt välja papper utan att pappersspillet blir för stort. Fråga gärna oss om ditt udda format kan innebära problem. Kanske kan ett byte av papperskvalitet eller till ett närliggande format motiveras ekonomiskt och miljömässigt. Kontrollera också att det finns kuvert i ett format som passar trycksaken.

Här visas de vanligaste svenska standardformaten enligt SIS 014711 varav samtliga utgår från A-serien. För trycksaker är A-serien den helt dominerande men G-serien är också vanlig. E-, B- och C- används mest för kuvert och påsar.

Bredden x höjden (mm)

  A E C G B
0 841x1189 879x1241 917x1297 958x1354 1000x1414
1 594x841 620x879 648x917 677x958 707x1000
2 420x594 440x620 458x648 479x677 500x707
3 297x420 310x440 324x458 338x479 353x500
4 210x297 220x310 229x324 239x338 250x353
5 148x210 155x220 162x229 169x239 176x250
6
105x148 110x155 114x162 119x169 125x176

Vad väger trycksaken?

Storlek och gramvikt påverkar totalvikten av din färdiga produkt. Vi har gjort det enkelt för dig att ta reda på hur mycket din trycksak väger. Det är bra när du skall räkna på eventuell portokostnad. Glöm inte lägga till eventuellt kuvert, följebrev med mera.

Du måste fylla i alla fälten, endast siffror är tillåtna.

Räkna ut ryggens bredd

Om din trycksak ska lim- eller textilhäftas måste du veta hur tjock inlagan är för att få rätt ryggbredd på omslaget. Ett pappers tjocklek mäts i mikrometer (µm). Vet du papprets tjocklek och antalet sidor i din trycksaks inlaga kan du själv räkna ut tjockleken på ryggen.

Du måste fylla i alla fälten, endast siffror är tillåtna.

Förbered för tryck

ICC-profiler används för att få din bildskärm att överensstämma med tryckt material. För att detta ska kunna fungera måste din skärm vara kalibrerad. Vi har två ICC-profiler anpassade för bestruket och obestruket papper.

Du kan skicka öppna original till oss men vi föredrar att du skickar PDF-fil. För att undvika problem och för att vi ska kunna garantera ett bra resultat är det viktigt att du skapar PDF-filen enligt våra instruktioner.

Ladda ner Litografens tryckprofiler

Följ instruktionen i rätt ordning

Checklista

Vi kontrollerar alltid ditt tryckoriginal noggrant före tryck. Men gå gärna igenom vår checklista innan du skickar material till oss. Skriv ut checklista (PDF).

Skicka filer

Använd gärna funktionen nedan för att skicka filer till oss. Du kan även lämna materialet till oss på USB, CD eller DVD. Mindre filer kan du även e-posta till filer@litografen.se. Du kan med fördel lämna färdigt material som tryckoptimerad pdf enligt våra instruktioner eller som öppet dokument.